Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze webshop is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er bepaalde informatie niet juist is. Bekleedjeboot.nl is niet aansprakelijk voor kennelijke (type)fouten op de website. Mogelijke type-, druk- en zetfouten zullen dan ook zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van premiumyachtflooring.nl worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.